Finasterid eller Dutasterid?

Finasterid eller Dutasterid?

Bevisat effektiva i kampen mot håravfall
User avatar
whyatt
Posts: 9424
Joined: 20 Jul 2007, 13:24

28 Aug 2018, 09:13

OBS! Detta inlägg är ej tänk att vägleda vid behandlingsval, det tar du med din läkare. Syftet med posten är att diskutera ämnet ur lekmannaperspektiv. Viktigt att poängtera är också att det föreligger vetenskapligt bevisad RISK att drabbas av diverse otrevliga bieffekter vid intag av hormonpåverkande läkemedel.

Följande studie antyder att dagligt intag av 0,5 mg dutasterid vs 1,0 mg finasterid resulterar i bättre "skydd" mot håravfall utan att orsaka fler bieffekter.
Några av friskrivningarna kring slutsatsen är te.x. att antalet deltagare var begränsat och att kontrollen endast skedde under en kortare period, vilket primärt tordes kunna rucka på bieffektsprofilernas likvärdiga utfall.

En teori gör gällande att hämning av både 5-AR I och 5-AR II (iso-enzymer), som dutasterid mäktar med till skillnad från finasterid som enbart hämmar 5-AR-II, på sikt kan ge en mildare "endokrin förvirring" (och därigenom tolereras bättre hos vissa individer) just för att båda enzymerna reduceras och därigenom inte skapar den ensidiga hämning som finasterid gör (obs! Ej fastställt, endast en teori). Vem vet. En annan intressant studie är https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5264352/ som tar upp en rad av de vanligare bieffektsriskerna hos både finas och dutas.
BACKGROUND: Finasteride and dutasteride are inhibitors of the enzyme 5-alpha-reductase which inhibits the conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Dutasteride inhibits both type I and type II 5-alpha-reductase while finasteride inhibits only the type II enzyme. As both isoenzymes are present in hair follicles, it is likely that dutasteride is more effective than finasteride.

AIMS: To compare the efficacy, safety and tolerability of dutasteride and finasteride in men with androgenetic alopecia.

METHODS: Men with androgenetic alopecia between 18 and 40 years of age were randomized to receive 0.5 mg dutasteride or 1 mg finasteride daily for 24 weeks. The primary efficacy variables were hair counts (thick and thin) in the target area from modified phototrichograms and global photography evaluation by blinded and non-blinded investigators. The secondary efficacy variable was subjective assessment using a preset questionnaire. Patients were assessed monthly for side effects.

RESULTS:Ninety men with androgenetic alopecia were recruited. The increase in total hair count per cm[2] representing new growth was significantly higher in dutasteride group (baseline- 223 hair; at 24 weeks- 246 hair) compared to finasteride group (baseline- 227 hair; at 24 weeks- 231 hair). The decrease in thin hair count per cm[2] suggestive of reversal of miniaturization was significantly higher in dutasteride group (baseline- 65 hair; at 24 weeks- 57 hair) compared to finasteride group (baseline- 67 hair; at 24 weeks- 66 hair). Both the groups showed a similar side effect profile with sexual dysfunction being the most common and reversible side effect.

LIMITATIONS: Limitations include the short duration of the study (6 months), the small sample size and the fact that it was an open-label study.

CONCLUSIONS: Dutasteride was shown to be more efficacious than finasteride and the side-effect profiles were comparable.
URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27549867
Hår: Omfattande program för 2019. Komplett info kommer i mars
Kost: Mestadels LCHF (med lågt intag av växtbaserade livsmedel)
Träning: Gym 4-5 ggr/vecka & Intervall i backe 1-2 ggr/vecka
Psyke: Solarium-D3-Ashwagandha-Spikmatta-Mindfulness
Skriv inlägg