Shock fallout

Shock fallout

Alla typer av HT-diskussioner som inte rör specifika resultat
Danny1982
Posts: 6
Joined: 20 Mar 2008, 10:49

28 Mar 2008, 18:49

Hur vanligt är shock fallout? Har någon av er som genomgått en transplantation drabbats?Mats Ingers: Hur stor andel av era patienter upplever shock fallout, permanent eller ickepermament? Vad kan man göra för att minska risken för detta? Är det vanligt även med shock fallout i nacken i donorområdet? Hur lång tid brukar det ta (om man rakar sig) från transplantationen innan ärret döljs av ens hår?
dr=valder
Posts: 53
Joined: 11 Aug 2007, 14:29

28 Mar 2008, 20:54

Ärret när det är helt läkt skall väl täckas bra vid cirka två till tre cm längd på håret.
Propecia (finasterid) o,5 mg.
User avatar
whyatt
Posts: 9531
Joined: 20 Jul 2007, 13:24

30 Mar 2008, 12:35

Om jag fattat det är det främst redan försvagat hår som riskerar att falla ut, dvs sällan i nacken och på sidorna utan koncentrerat till de områden där håravfallet redan satt igång.

Om processen inträffar gör den oftast det i början av eftervårdstiden (1-3 mån).Jag tror Mats på NHI kan bekräfta att denna typen av shockloss-håravfall är vanligare hos yngre patienter än äldre. Jag tror även han kan bekräfta att företeelsen är ovanlig, speciellt om patienten använder....finasterid!För finasterid hjälper att motverka "shock loss" enligt ett antal väl insatta hårkliniker.Ett fint ärr behöver mellan 10-20 mm för att döljas väl.
Hår: Omfattande program för 2019. Mer info kommer senast i juli
Kost: Mestadels LCHF (med lågt intag av växtbaserade livsmedel)
Träning: Gym 4-5 ggr/vecka & Intervall i backe 1-2 ggr/vecka
Psyke: Solarium-D3-Ashwagandha-Spikmatta-Mindfulness
New=Hair=Clinic
Posts: 79
Joined: 18 Dec 2007, 00:24

02 Apr 2008, 17:25

Jag instämmer i whyatts besked. Det är oerhört svårt att ange hur många procent som upplever att originalhår ger sig av för gott i ett transplanterat område. Vi frågar om det i våra 1-års frågeformulär. Första svarsalternativet är "Inte en aning", och det är den ruta som oftast kryssas! Det anses att samtidigt bruk av finasteride minskar risken, men någon bra vetenskaplig undersökning finns inte om detta. När det gäller håret kring sårlinjen vid en stripoperation förekommer shock-fall-out över oftast mycket begränsade områden (1-2 frimärken). Men här kan man ta det lugnt: Sådant hår återväxer i 99,99% av fallen!

Kvinnor har störst risk att drabbas av en påverkan av håret på hjässan vid transplantation. Därför väljer vi idag ofta att hellre göra lite mindre ingrepp, och upprepa vid behov.

/Mats Ingers, NHC i Lund/
Skriv inlägg