Follicum - Page 2

Follicum

Den nyaste forskningen relaterad till håravfall
Turbo
Posts: 71
Joined: 06 Apr 2015, 21:19

04 Oct 2015, 21:11

Ja, någon cure kan vi nog knappast förvänta oss, men är den bara bättre än Minoxidil på att stimulera hårväxt så är vi ju en bit på vägen iaf.
Finasterid 1,25mg/dag

Minox Essengen-5 1ggr/dag

Fungoral 2ggr/v

Biotin 5mg

D-vitamin 10ug
kermit
Posts: 67
Joined: 30 Jul 2015, 00:06

15 Jun 2016, 19:44

I grova ordalag så menar man att det är samma mekanism som ev går att slå på samt stänga av så hoppet är defenitivt inte ute. Man ska ha gått in i fas I/IIa studie nu som är på människa och den beräknas vara klar årsskiftet 2016/2017."Mot bakgrund av de resultat som visats i Follicums prekliniska studier i human vävnad gör bolaget bedömningen att den pågående kliniska fas I/IIa-studien sannolikt kommer att visa en hämning av hårväxt. Dock är studien designad så att både hämning och stimulering kan mätas"

Ta en titt på presentationen deras.https://www.youtube.com/watch?v=HqdHFlhgX1w
kermit
Posts: 67
Joined: 30 Jul 2015, 00:06

20 Jun 2016, 19:43

Faller kommande FAS2a och FAS2b väl ut så då kan man kanske börja drömma om tjockt hår och fyllda vikar igen!
Gatsu
Posts: 101
Joined: 01 Aug 2008, 14:17

05 Jul 2016, 14:15

Mailat lite med Jan Alenfall på Follicum. Här är senaste mailet han besvarade. Jag frågade gällande fokuset på att stimulera tillväxt."Hej Mattias!Jag förstår - och vi jobbar även med detta. Just nu hoppas vi på att vi får ett positivt svar från den kliniska studien i någon riktning. Vi kan mäta båda effekterna.Håll ögonen på oss – följ oss gärna.Vi är fullt dedikerade till forskning och utveckling inom hårväxt och jobbar med full fart.Bästa hälsningarJan"
1mg generisk Finasterid varje dag. Regain Pure Shampoo , Ashwaganda och Rhodiola, Biotin ,Vitamin B5,Omega-3 , Vitamin D och NOURISH Hair Growth Support Vitamins.
kermit
Posts: 67
Joined: 30 Jul 2015, 00:06

04 Jan 2017, 21:45

Börjar dra ihop sig här nu då resultaten ifrån kliniska fas I/IIa-studien står bakom dörren samt att man idag meddelar patentgodkännande i Ryssland .
Tunnare
Posts: 66
Joined: 30 Dec 2015, 19:08

05 Jan 2017, 01:53

Låter ju spännande, jag kollade på videon som länkades lie högre upp i tråden och där verkade det som att de främst fokuserar på att ta bort oönskad hårväxt?! T_T
kermit
Posts: 67
Joined: 30 Jul 2015, 00:06

05 Jan 2017, 16:39

Studien är gjord så att både hämning och stimulering kan mätas. Men menar och tror att det är samma mekanism som påverkar i båda riktningar.Gårdagens pm vittnar också om att hårtillväxt ligger med.Follicum

Follicum får patentgodkännande i Ryssland (Finwire)

2017-01-04 15:00

.

Forskningsbolaget Follicum har erhållit godkännande från det ryska patentverket Rospatent avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Follicum har därmed skydd i Ryssland fram till år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. Det framgår av ett pressmeddelande.- Ryssland är en viktig marknad för Follicum i framtiden så detta är ett mycket glädjande besked. Särskilt med tanke på det stora intresset i Asien för bolagets produkter är det starkt med ett patent i Ryssland. Med det formella godkännandet nu från Ryssland är detta

patent godkänt i USA, Europa, Australien, och Hongkong. Vi har därmed ett mycket gott skydd avseende vår kandidatmolekyl på betydelsefulla marknader runt om i världen, kommenterar vd Jan Alenfall.
Tunnare
Posts: 66
Joined: 30 Dec 2015, 19:08

05 Jan 2017, 18:57

Finns det några studier som visar på resultatet? Hur långt fram i tiden ligger detta?
moviaa
Posts: 49
Joined: 23 Jul 2010, 18:25

13 Feb 2017, 23:34

När kommer de komma ut med en rapport av deras studie? Det borde vara ganska snart då den avslutades nyligen?
kermit
Posts: 67
Joined: 30 Jul 2015, 00:06

05 Mar 2017, 11:23

STOCKHOLM (Direkt) Follicum meddelar positiva säkerhetsdata från den kliniska fas 1/2a-studie med läkemedelskandidaten FOL-005 som påbörjades i januari 2016. Analys av effektdata pågår för närvarande och resultaten är planerade att rapporteras under det andra kvartalet 2017.Det framgår av ett pressmeddelande."Det är ovanligt att även analys av behandlingseffekten ingår i en första klinisk studie, vilket gör att Follicums studiedesign är relativt unik. Det är därför inte givet att man i den här typen av tidiga fas I/IIa-studier kan se en effekt", skriver bolaget.Om Follicum kan påvisa effekt i den nu genomförda kliniska fas 1/2a-studien kan det bli möjligt att förkorta tiden för utvecklingsprogrammet.Efter att den kliniska fas 1/2a- studien avslutats sker en tremånadersuppföljning av studiedeltagarna samt analys av data, för att säkerställa att inga biverkningar inträffar efter att behandlingen är slutförd och för att analysera eventuella långtidseffekter."Arbetet är mycket omfattande och utförs manuellt, varför det tar lång tid. Slutrapportering av den kliniska fas 1/2a-studien är beräknad att ske efter sommaren 2017"Spännande att man ifrån Follicum får vara med i denna lineup!Follicum

Follicum är partner i projekt som erhåller ett stort forskningsanslag (Finwire)

2017-02-07 14:05

.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har beslutat att dela ut 400 miljoner kronor till fyra projekt inom inom programmet "Industrial Research Centres". Follicum är partner i ett av de projekt som tilldelats anslag. Det framgår av ett pressmeddelande.Projektet, som kommer att genomföras vid Lunds universitet, rör individanpassad medicin i diabetes och leds av professor Maria F Gomez. Anslaget som tilldelats detta projekt avser en summa om upp till cirka 100 miljoner kronor fördelat över flera år. Follicums arbete utgör en mindre del av projektet och berör inte direkt diabetes, men kan sägas vara relaterat till sjukdomens komplikationer.Follicum är en av flera partners i det projekt som rör diabetes, mer specifikt individanpassad medicin i diabetes. Syftet med detta projekt är att hitta prediktiva biomarkörer som är relevanta för diabetes och dess komplikationer. Övriga partners som deltar i projektet är Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/

universitetssjukhuset MAS, Malmö allmänna sjukhus.
kermit
Posts: 67
Joined: 30 Jul 2015, 00:06

10 Apr 2017, 12:00

SÅ DÄR JA !!Follicum

Follicums läkemedelskandidat FOL-005 visar stimulering av hårväxt i klinisk studie (Finwire)

2017-04-10 09:13

.

Follicums läkemedelskandidat FOL-005 har i studien vid Charité-sjukhuset i tyska Berlin, visat en stimulering av hårtillväxt vid behandling av friska frivilliga försökspersoner. Bolaget meddelade i februari att den kliniska fas I/IIa-studie visat god säkerhet för FOL-005 och att inga negativa effekter av behandlingen påträffats. Det framgår av ett pressmeddelande.- Resultaten från Berlin är mycket glädjande då våra data i det begränsade antalet individer visar på stimulering av hårväxten, cirka 8 procent ökning jämfört med före behandling, vid den av doserna som ligger närmast den dos som gett de bästa effekterna i våra prekliniska

studier, säger Jan Alenfall, vd för Follicum.- Det är spännande att se att vi har en god effekt trots att vi inte har utvecklat en slutlig formulering och inte har en färdig dosering. I publicerade studier på befintliga produkter rapporterats en ökning av hårtätheten i storleksordningen 4-14 procent efter daglig eller i vissa fall två gånger daglig behandling. Resultatet i vår studie visar en genomsnittlig ökning om 8 procent, en skillnad som också är statistiskt säkerställd jämfört med före behandling. Vi bedömer det troligt att den effekt vi ser i vår studie kan förbättras ytterligare med mer

kontinuerlig dosering och med en ny formulering, fortsätter Jan Alenfall.I studien testades fyra olika doser, den lägsta dosen visade svag effekt, dos två visade bäst effekt och av de två högsta doserna hade dos tre viss effekt medan dos fyra inte visade någon effekt. En sådan differentierad respons är inte ovanlig och kallas för klockformad

dos/respons. Variationen bland data är stor vilket är att förvänta av en studie i detta tidiga utvecklingsskede och med det begränsade antalet försökspersoner som ingått i den kliniska fas I/IIa-studien. Follicum inväntar nu data från den uppföljningsperiod som pågår tre

månader efter avslutad behandling. Slutrapportering av den kliniska fas I/IIa-studien är

beräknad att ske efter sommaren 2017."Sammanfattningsvis har Follicums nyligen genomförda kliniska fas I/IIa-studie givit bolaget goda förutsättningar för att fortsätta utvecklingen av FOL-005 och att snabbt starta ytterligare kliniska studier", skriver bolaget.- Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet inför en fas II-studie med en mer användarvänlig formulering för att optimera, dosering och behandlingstid. Vårt fokus är nu att skapa den bästa formuleringen av vårt preparat. Vi har redan ett antal parallella spår på gång som kommer att avgöra om det blir en salva, kräm, gel eller rentav FOL-005 i form av nanopartiklar. Så snart vi har en bra formulering är målet att starta en mer genomgripande effektstudie på skalp, en så kallad fas II-studie, där vi förväntar oss att få ytterligare klarhet i effekten och där förhoppningen är att bekräfta och förbättra de resultat som den nu genomförda kliniska studien givit, avslutar vd Jan Alenfall.
raptor
Posts: 185
Joined: 08 Apr 2009, 12:17

11 Apr 2017, 22:35

8-14% ökning är väl inte mycket
Erik-W
Posts: 157
Joined: 03 Aug 2014, 18:49

12 Apr 2017, 17:55

Stoppar det håravfallet? Hur lång tid tar det innan en ev. produkt kommer ut på marknaden? Allt går så långsamt idag. Hinner ju bli flint innan det händer något...
donken
Posts: 30
Joined: 10 Mar 2014, 19:28

20 Apr 2017, 08:37

8% tycker jag är väldigt bra. Hoppas dom lyckas förkorta utvecklingsfasen. Den här pressreleasen är postad 18 april 2017. Jag får i alla fall upp hoppet!http://follicum.se/en/follicums-clinical-study-shows-stimulation-of-hair-growth/Någon med mer koll som har något att tillägga?
2014-07-22: Laserhjälm (Gestur)
difus
Posts: 62
Joined: 12 Nov 2017, 11:21

12 Nov 2017, 15:44

Läste här att någon inte tyckte att 8-14% va så mycket och jag är väl beredd att hålla med men tänker också på att denna studien inte fokuserar på att visa att medicinen fungerar utan på att kolla negativa bieffekter. Så att den visar att den ändå funkar får ju ses som positivt eller? och när jag pratade med Jan så verkar det som det primärt är stimulans av hårväxt som är deras primära fokus inte hämning av sådan. En annan positiv aspekt är ju att man om man tror att dom har chans att lyckas så kan ni ju vara med och köpa aktier och bli rika på köpet att ni kan få håret tillbaka :D
Huru
Posts: 92
Joined: 20 Jan 2008, 20:36

18 Jan 2018, 12:55

https://www.avanza.se/placera/pressmedd ... erade.html

Vet inte riktigt vad detta betyder, men det är i alla fall ett framsteg!
User avatar
whyatt
Posts: 9488
Joined: 20 Jul 2007, 13:24

02 Feb 2018, 14:27

Är man intresserad av aktiehandel kan det vara läge att sätta sig in i detta bolag nu och inom kort, om intresse uppstår, investera en slant eller två. Säger inte att kursen inte kan gå ner igen mot 2,50-3 sek, det är fullt möjligt med tanke på vilken volatilitet dessa "frimärkesaktier" utan reella intäkter, men sett långsiktigt, om pipelinen utvecklas väl, så kommer kursen sannolikt att bli tvåsiffrig. Enda hotet är väl egentligen om någon konkurrent hinner före och levererar en produkt som rockar - men lyckligtvis för detta Follicum så står man inte på ett ben utan har flertalet kanaler att växa genom.
Hår: Omfattande program för 2019. Mer info kommer senast i maj
Kost: Mestadels LCHF (med lågt intag av växtbaserade livsmedel)
Träning: Gym 4-5 ggr/vecka & Intervall i backe 1-2 ggr/vecka
Psyke: Solarium-D3-Ashwagandha-Spikmatta-Mindfulness
difus
Posts: 62
Joined: 12 Nov 2017, 11:21

17 Feb 2018, 17:44

Har sysslat med aktier i snart 6 år och alltid gillat Follicum, dom har precis fått sin fas 2 studie godkänns i Tyskland och kommer sannolikt kunna presentera resultatet från den i Q3 eller senast Q4 detta året. Vid positivt resultat där finns det väldigt stor uppsida här! Ett bolag som inte är värt mer än 95 mille med mycket bra grejor i pipeline. Ända företaget jag vet som är i samma fas är väl replicel och dom har ju fördelen att dom kan släppa sin behandling efter sin fas 2. Håller med ovanstående om att kursen kan röra sig en del innan resultatet från fas 2 kommer men är mycket positiv till företaget hittills!
Kil88le
Posts: 11
Joined: 24 Sep 2013, 14:10

11 Jul 2018, 20:34

När man är inne på deras hemsida ser det ju väldigt seriöst och positivt. De verkar som de fokuserar på stimulera hårväxt. Är det någon som vet något om hur lågt bort en eventuell produkt kan finnas på marknaden?
User avatar
whyatt
Posts: 9488
Joined: 20 Jul 2007, 13:24

16 Jul 2018, 14:53

Det är allt annat än lätt att "ligga före" marknaden, i synnerhet beträffande företag utan P/E tal, därför får vi givetvis ta följande sommarnyhet med en nya salt:
Patientrekryteringen i hårstudien har gått över förväntan och samtliga patienter var inkluderade i början av juni månad – helt enligt plan. Patienterna behandlas tre gånger i veckan under tre månader vilket innebär att vi planerar att redovisa resultatet under det sista kvartalet i år. Vi har samtidigt arbetat med att utveckla och utvärdera tre olika typer av beredningsformer av FOL-005 för applicering på huden. Nyligen kunde vi berätta att vi valt en formulering som bäst motsvarade kraven vad avser stabilitet och transport av FOL-005 till hårsäcken. Dessutom har denna formulering de mest tilltalande kosmetiska egenskaperna.
Intressant att notera är att det inom kort finns färdigt underlag beträffande 3 mån resultaten samt att formuleringen nu verkar satt. Två positiva, om än klena nyheter. Däremot finns det utrymme för att den något avvaktande kursen, trots nyemissionen, kan plocka upp lyftkraft om 3-mån studien visar tummen upp :mrgreen:

Som alltid kan det vara riskabelt att placera i aktier och definitivt i obeprövade biotechbolag utan intäkter..så gör er research noga först och lycka till med att pricka rätt köptillfälle om ni beslutar er för att investera!
Hår: Omfattande program för 2019. Mer info kommer senast i maj
Kost: Mestadels LCHF (med lågt intag av växtbaserade livsmedel)
Träning: Gym 4-5 ggr/vecka & Intervall i backe 1-2 ggr/vecka
Psyke: Solarium-D3-Ashwagandha-Spikmatta-Mindfulness
Skriv inlägg