Page 1 of 1

Varning!-gctid60153

Posted: 29 Oct 2015, 18:49
av HIS-HAIR-SWEDEN
Hej,His Hair Clinic vill härmed varna kunder för oseriösa aktörer som gör reklam för Scalp Micro Pigmentation (SMP).De senaste åren har SMP ökat i popularitet och därför har flera kliniker världen över börjat med denna teknik. Men tyvärr oseriösa aktörer förstör för industrin och avskräcker många som vill genomgå SMP.I Sverige finns idag några kliniker som ägnar sig åt SMP. Ordet SMP är registrerat varumärke under företaget His Hair Clinic och får ej användas av andra aktörer. Vi har nyligen upptäckt en klinik vid namn Skalpen (skalpen.se) som har kopierat bilder från vår HIS Hair Clinic hemsida och använder dem i sin hemsida som information/reklam.HIS Hair Clinic kommer att vidta rättsliga åtgärder mot plagiering.His Hair Clinic vill härmed informera kunder som är intresserade av att använda sig av SMP att läsa på om företaget och deras teknik. Gå gärna på en konsultation hos företaget.Mvh

Varning!-gctid60191

Posted: 03 Nov 2015, 08:28
av sparrow
Skaplen.se var här och skrev två inlägg. När de fick ett par kritiska frågor, så försvann hela trådarna.