Hypospadi och finasterid/Dutasterid

Orolig? Ventilera dina erfarenheter och tankar här..
darknesss
Posts: 100
Joined: 10 Aug 2010, 16:05

31 Jul 2013, 01:08

För första gången hör jag om missbildningen hypospadi, och när jag var inne på http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/?docid=1022så läste jag att fostret kan få missbildningar i könsorganet om man nu planerar att få barn samtidigt som man är påp finasterid/dutasterid.

Men dem nämner också att risken är liten om det är mannen som använt läkemedlet och att det har störst påverkar på fostret om kvinnan har tagit det.Så vad säger ni någon som vill dela med sig någon med erfarenhet ?Är det någon som kört på finasterid/dutasterid och fått sin tjej gravid samtidigt som man varit på någon av dessa ( jag har nämligen begått det misstaget och är otroligt rädd för att något ska hända fostret.

User avatar
whyatt
Posts: 9358
Joined: 20 Jul 2007, 13:24

31 Jul 2013, 11:27

Jag förstår din oro. Låt mig först bara säga att man idag som blivande förälder har en hel del att fundera över. Aldrig förr har den kemiska cocktail som vi tillsynes frivilligt utsätter oss för varit lika omfattande och givetvis drabbas också avkomman, mer eller mindre. Om ämnet intresserar föreslår jag att man tittar på filmen "Underkastelsen" och tar det vidare därifrån..När det gäller finasterid så föreligger det i teorin en risk, men jag har inte hört talas om ett enda fall i verkligheten där 1mg dagligt intag av mannen resulterat i missbildningar hos fostret. Å andra sidan bör ev. skador kunna växa fram och inte vara helt tydliga vid födseln. Man vet ju idag att osunda vanor hos föräldrarna (i synnerhet mamman) ökar riskerna för fosterskador.Officiellt skall det dock inte föreligga någon risk för fosterskador om pappan brukar propecia enligt föreskriften samtidigt som avel bedrivs i sängkammaren, personligen kan jag bara spekulera..Dr. Rassman wrote: In general, as long as your partner is not taking finasteride or handling finasteride herself, there is really no risk of birth defects. You can take finasteride while trying to conceive and there should be no issue. If you are still concerned about it

Dr. Rassman wrote: The caution related to Propecia and conceiving is for the WOMAN. Men can continue taking Propecia without any issues to the woman or their unborn child.

Dr. Rassman wrote: Dutasteride (Avodart), as mentioned on this site many times before, is not FDA approved for treating male pattern baldness. However, if you are on dutasteride for any other reason and are planning to have children, you can do so by discontinuing the medication for at least 6 weeks before that. I say 6 weeks, but Dutasteride has been reported to have a long half life (5-6 weeks) which might mean that the drug is in your system far longer than the 6 weeks estimate I just gave you. We really do not know the answer.Although not studied on humans, animal studies show reduction in both ejaculate volume and sperm count using high doses of dutasteride. After stopping this medication on rats, its fertility effect is reversed in all animals, while sperm count needed 14 weeks for full recovery.Just be aware that pregnant women should not handle the medication. It can be absorbed through skin and may affect the baby. If the drug stays in the sperm, in theory, it could impact sexual development of the baby.
Januari 2019 - Förstärker f.n. mitt program. Mer info i ny tråd snart!

Skriv inlägg