DNA Gen test

Den nyaste forskningen relaterad till håravfall
kermit
Posts: 21
Joined: 30 Jul 2015, 00:06

05 Mar 2017, 11:20

Hej!

Ni som är djupt insatta har ni någon aning om vad ett dna/gen test skulle kunna berätta för en personligen varför jag tappar hår? Tänker lite som att innan man börjar beställa en massa produkter för att sedan gå igenom 6-10mån på att invänta resultatet kanske få svaret på ett papper direkt om varför och eventuellt hur man personligen kan gå till väga för att komma till bukt med sitt håravfall.

Om man tänker sig att håravfallet kan bero på flera anledningar än vad vi idagsläget känner till så skulle det ju kunna visa sig på ett dna test. Typ dina hårsäckar får inte tillräckligt med syre pga underproduktion i .... (hittade på något)

Tittar man på cancer behandlingar så finnes där inte heller 1 botemedel mot alla former och problemet idag är ofta att fastställa vilken behandling som den sjuke patienten kommer att svara bäst på, vi svarar olika på på olika sorters träning, kost minox osv.

Tänk om det gick att få på papper vad det är som orsakar vad för just mig.

Skriv inlägg