Page 1 of 1

Hattingen STRIP / FUT +6000 grafts

Posted: 18 Apr 2019, 16:07
av whyatt


Så kan det gå när en klinik vet hur man hanterar STRIP-tekniken fullt ut.
OBS! Donorn är riktigt bra.