Den stora tråden om STRIP/FUE ärr-reparation

Alla typer av HT-diskussioner som inte rör specifika resultat
User avatar
whyatt
Posts: 9150
Joined: 20 Jul 2007, 13:24

23 Aug 2017, 13:08

Baksmälla är det få som glatt välkomnar...och kanske var festkvällen inte ens givande :shock: De flesta av oss kan nog relatera till en (eller ett par) sådan(a) händelse(r) genom åren :lol: Översatt till hårtransplantationsvärlden är det ungefär som att genomgå en HT (hårtransplantation) och, oavsett ingreppets framgång i mottagarområdet, i efterhand uppvisa rejäl åverkan i donorn. I fallet med överdrivet intag av alkohol försvinner symtomen av sig självt inom kort, men så fungerar det ju inte inom kirurgins värld, som så klart alla förstår.

Tyvärr är det fullt möjligt (och högst troligt) att den mentala smärta som tunnhårigheten åsamkar och som ett ingrepp är tänkt att reducera, vidhålls eller förvärras, om donorn blir härjad. Förr i tiden kunde man på gatorna se män med riktigt fucked up nackar med räls-liknande ärrvävnad högt och lågt, ofta i kombination med diffus donor och allmänt taskig hårväxt upptill. Lyckligtvis sker sådana iakttagande mer sällan.

Vad som dock är tämligen uppenbart är att om man tillhör gruppen tunnhåriga män och tyvärr då inte uppvisar kombinationen skapligt begränsat-kontrollerbart håravfall & rejäl donor, så krävs det verkligen ett NOGA PLANERANDE för att utreda möjligheterna. Att springa in i HT-ingrepp är definitivt oklokt och leder inte sällan till mer huvudbry.

Är man idag innehavare av en härjad donor och/eller dålig donor i relation till behovet av grafts, då är denna tråden av extra intresse. Jag kommer häri presentera olika lösningar och idéer på hur framförallt STRIP-ärr bäst hanteras. Både befintliga och eventuellt kommande. JA, många har helt avvisat STRIP sen FUE-tekniken blev allt mer utbredd, det stämmer, men faktum är att om ens donor inte håller måttet, då KANSKE det är läge att fundera på om ens HT-resa eventuellt bör inledas med en STRIP, hur obegripligt det än låter. Jag har argumenterat för detta förut..och det många vägrar förstå är att a) idag plockas FUE i många fall utanför safe-zonen och b) många s.k. "kandidater" har en miniatyrisering i donorn som det sällan pratas om, denna försvagning av "säkra hårsäckar" är som att be om en lägre uppväxtprocent då dessa hårsäckar, och borderline-hårsäckar på väg att nå detta stadie, växer sämre vid flytt. Om de istället lämnas kvar i större utsträckning, ökar risken för en shotgun-liknande hårväxt i donorn i framtiden. Vid STRIP-uttag mår graftsen alltid bättre. Inte lika viktigt om man som sagt har gott om donor-transplantat och nåt så när begränsat håravfall, men återigen, denna gruppen är långt ifrån alla i. Bäst såklart är, som alltid, och ur mitt perspektiv, att lägga tid och pengar på annat och bara gilla läget, men men, fåfänga och utseendefixering viftar man inte bort. Tyvärr.

Hur som haver, idag finns det goda möjligheter att med hjälp av FUE, mFUE, STRIP, BHT, skalp-pigmentering och i undantagsfall ärrplastik (en ny bättre strip) förbättra och därigenom bättre dölja STRIP-ärr. Visst kan man då fråga sig, är en STRIP värt mödan att i efterhand behöver gå in och sätta transplantat och prickar i ärr-vävnaden? Är det inte bättre att då låta bli, in the first place? Återigen, i vissa fall går man troligtvis plus på att välja STRIP, inte bara gällande antalet grafts, men också gällande överlevnadsprocenten.


Ovan ett exempel på hur det blir med BHT i ärret. Många tror att ärrvävnad är svår att implantera i, det är nödvändigtvis inte sant om man vet hur man skall hantera den. Som man ser om man tittar noga på resultatet så har håret som satts i ärret inte riktigt samma karaktär som ursprungligt nack- och sidohår. Jag tror därför resultatet kan bli ännu bättre om en kombination av tekniker används för att skapa en mer harmoniserad look, men oavsett så är förbättringen otvivelaktig!


Sevärd video. Varning för känsliga tittare :)

Förtydligande: FUE i all ära. Fantastiskt att inte behöva ett linjärt ärr i nacken, men tyvärr är FUE-only inte alltid rätt väg för alla kandidater, undantag måste kunna göras. Bäst om man har sinande donor är att helt låta bli...men om detta inte är ett alternativ, gör ordentligt med research och spring inte in i något. Utarbeta en plan och ha realistiska förväntningar. Det kommer kosta smärta, pengar, tid och kanske ett framtida resultat som ändå inte tillfredsställer..bestäm själv!
2018-01-01: MSM - Scute - Curcumin - Rutin

Skriv inlägg